Kontakt
Boformen Landlyst

Velkommen til Boformen Landlyst


- en selvstændig institution i Godrum Gruppen

OBS: Vi er ved at lave ny hjemmeside, så der kan være noget der ikke lige er opdateret, er der tvivl, kan der ringes på tlf. nr. 38415301.
Den nye hjemmeside forventes at være klar 1 april 2018.Landlyst er en permanent eller længerevarende boform for personer med behov for støtte i hverdagen - for yderlig information, se visitationskreteriere.

Botilbudet drives efter almenboligloven §105 og med støtte efter servicelovens §85.

Og  vores hverdag er præget af aktivt arbejde på og for  et godt miljø for såvel beboere som ansatte. Vi er fra Arbejds Tilsynet  tildelt en grøn smiley. 

På Landlyst er det accepteret, at man kan leve med et fortsat misbrug.
Beboer og personale samarbejder om at udfærdige handleplan hvor mål og delmål for opholdet konkretiseres. Endvidere beskrives omfanget om støtten og hjælpen fra personalet. Handleplanerne indeholder alt lige fra personilg pleje til misbrugs intervernering. Handleplanerne revideres løbende.
Der ydes hjælp til et mere indholdsrigt liv, personlig pleje og omsorg, økonomisk administration og styrkelse eller genoptagelse af kontakten til pårørende og evt. øvrigt netværk.

Landlyst er beliggende i et flot natur område ved Hjøllund. Vi bor ”på landet”, hvilket vil sige, at naturen er lige udenfor døren med et rigt dyreliv i form af krondyr og andet vildt. Der i et vist omfang mulighed for at medbringe egen hund, ved indflytning. Landlyst startede som et projekt i 2001, og i 2002 byggede man en ny afdeling med 7 lejligheder.